Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

180.00€

Reumaradiologian perusasioiden kertausta sekä tämänhetkisten tärkeiden trendien läpikäyntiä käytännönläheisillä ja kliinisesti painottuvilla luennoilla.

Akuuttilääketiede
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Ortopedia ja traumatologia
Radiologia
Reumatologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Työterveyshuolto
Turku
0.00€

Elinluovuttajan hoitaminen on vaativa kokonaisuus, johon liittyy useita eri koordinoivia ja asiantuntijatahoja. Elinluovutuspäivässä luodaan katsaus tähän kokonaisuuteen rikastettuna kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroilla.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Kirurgia / runkokoulutus
Neurokirurgia
Neurologia
Ortopedia ja traumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Turku

Ajankohtaista ja laadukasta koulutusta nefrologiasta

Nefrologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Yleislääketiede
Helsinki
700.00€

Focusing on good working conditions in the healthcare sector is vital for employers and healthcare workers since health and safety risks and injuries are common.

Patient handling and movement is a common situation where work injuries occur in healthcare, especially musculoskeletal disorders.

Based on scientific literature the focus of this course is on prevention of musculoskeletal disorders, methods for risk assessment and interventions promoting safe patient handling and movement.

Työterveyshuolto
Ulkomailla

Kurssin tavoitteena on antaa uusinta tietoa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä, tunnistamisesta ja hoidosta.

Akuuttilääketiede
Geriatria
Kardiologia
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Työterveyshuolto
Verisuonikirurgia
Yleislääketiede
Tampere
300.00€

Endokrinologisten sairauksien kansalliset koulutuspäivät

Endokrinologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen kemia
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleiskirurgia
Helsinki

Vakuuttaminen on taito – opi vaikuttamaan vahvemmin asiantuntijana!
Vaikuttamistaidot ovat olennainen osa jokaisen lääkärin työtä, olipa sitten kyseessä potilaan kohtaaminen, asiantuntijan puheenvuoro, osastopalaverin pitäminen tai muu tavoitteellinen vuorovaikutustilanne. Oman asiantuntijuuden lisäksi tulee osata esittää asiansa ymmärrettävästi ja perustella taitavasti.

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille eväitä kehittää omia vaikuttamistaitoja sekä löytää luonteva, persoonallinen ja vakuuttava tapa esiintyä.

Terveydenhuolto (EL)
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Helsinki
170.00€

Vuosittainen lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden 4.-6. vsk jatko- ja täydennyskoulutustapahtuma

Turku

Nuoruusikä kehitysvaiheena on tärkeä aikuisuuden psyykkisen tasapainon kannalta. Kun lapsen ruumis muuttuu sukupuolisesti kypsäksi, myllertää se myös mielen. Miten muutoksessa elävä nuori kohdataan?
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys järjestää nuoruusiän kehityksestä kolmen luentosarjan koulutuskokonaisuuden. Sarjan ensimmäisessä osassa (syksy 2021) tarkasteltiin normatiivista nuoruusiän psyykkistä ja fyysistä kehitystä ja sen merkitystä. Toinen osa (kevät 2022) keskittyi itsenäistymiskehitykseen ja autonomian vaatimiin haasteisiin myöhäisnuoruusiän aikana.
Tämänkertaisilla koulutuspäivillä käsittelemme nuoruusiän kehitysesteitä ja häiriöitä sekä niiden kohtaamista hoitojärjestelmän eri tasoilla. Miten nuoret voivat Suomessa vuonna 2022? Kuinka perusterveydenhuollossa vastataan nuorten psyykkiseen oireiluun ja kuinka tunnistetaan ne nuoret, jotka tarvitsevat akuutisti erikoissairaanhoidon palveluita? Millaiset tekijät nuoren hoidossa tulisi aina huomioida? Koulutuspäivien aikana näitä kysymyksiä avaa laaja joukko nuorisopsykiatrian alan ammattilaisia tutkimuksen, käytännön kokemuksen, palvelujärjestelmän kuvauksen ja tapausesimerkkien perusteella.

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Yleislääketiede
Helsinki

Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet sepelvaltimoiden TT-kuvauksen suorittamiseen ja löydösten tulkintaan. Koulutus sisältää luento-osuuden lisäksi hands on -pienryhmäopetusta, jossa suoritetaan 5-6 hengen ryhmissä todellisia diagnostisia sepelvaltimoiden TT-kuvauksia Siemensin Somatom Flash ja Edge TT-laitteilla.

Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Radiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Kuopio