Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Kroonistunut selkäkipupotilas on haasteellinen hoidettava perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoketjuissa. Ongelmaseminaarikokonaisuudella täsmennetään keskeisimpiä hoitoon lähettämisen ja hoitamisen /kuntoutumisen kulmakiviä sekä tunnistetaan yhteistä toimintamallia.

Akuuttilääketiede
Psykiatria / runkokoulutus
Yleiskirurgia
Työterveyshuolto
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Reumatologia
Radiologia
Psykiatria
Anestesiologia ja tehohoito
Ortopedia ja traumatologia
Neurologia
Neurokirurgia
Liikuntalääketiede
Kirurgia / runkokoulutus
Geriatria
Fysiatria
Yleislääketiede
Turku

Seminaari ja työpaja harvinaisten syöpien molekulaarisesta profiloinnista, tekoälyavusteisesta diagnostiikasta, kohdennetuista hoidoista ja molecular tumor board -toiminnasta

Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen hematologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastentaudit
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Syöpätaudit
Urologia
Turku

Lääkäreille suunnattu veritautien ja läheisten alojen vuosittainen kaksipäiväinen koulutustilaisuus

Infektiosairaudet
Kliininen hematologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Helsinki

Koulutuksen tarkoituksena on edistää raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneiden hoitoon liittyvää koulutusta, tieteellistä tutkimusta ja käytännöllistä kehitystä.

Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Yleislääketiede
Turku

Yhteistyön kehittäminen ja tiedottaminen ajankohtaisista asioista äitiys- ja lastenneuvoloissa työskenteleville ammattilaisille

Lastentaudit
Yleislääketiede
Pori

Koulutuspäivät neurologiaan erikoistuville lääkäreille

Neurologia
Turku

Vahvista vuorovaikutustaitojasi lääkäriarjessa – opi kuuntelemaan taitavasti, vakuuttamaan uskottavasti ja hallitsemaan ristiriitoja rakentavasti.
Vuorovaikutus on hyvin arkinen osa lääkärin työtä, mutta siinä onnistuminen on yksi tärkeimpiä taitoja kovan ydinosaamisen rinnalla. Olipa kyse potilaan kohtaamisesta, esimiehenä olemisesta, yhteistyöstä, asiakaspalaverista tai tutkimusrahoituksen hakemisesta, vuorovaikutus on olennaisessa roolissa.

Vaikuttamisen taidoilla saa varmemmin ja uskottavammin sanomansa perille sekä saavuttaa asettamansa tavoitteet. Onnistunut kommunikointi on kykyä ja malttia kuunnella sekä taitoa ilmaista asiansa ja ajatuksensa vakuuttavasti. Kyky antaa ja ottaa vastaan palautetta on keskeinen taito työelämässä.

Lääkäriarjessa ei voi välttyä ristiriidoilta, joita syntyy erilaisten näkökulmien törmätessä, henkilöiden välisten jännitteiden kärjistyessä tai kun valtaa käytetään väärin. Taito käsitellä ristiriitoja auttaa suoriutumaan omasta työstä ja kehittää koko työyhteisön ilmapiiriä.

Terveydenhuolto (EL)
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Helsinki

Krooniseen kipuun tarkoitetut neuromodulaatiohoidot ja menettelytavat.

Fysiatria
Neurologia
Psykiatria
Terveydenhuolto (EL)
Helsinki

Vuoden 2022 Valtakunnallisessa muistifoorumissa on kattaus tuoreimpia tutkimustuloksia muistisairauksien saralta, ja teemana on muistisairauden poikkeustilanteet. Päivän aikana käsitellään muistisairaan henkilön akuuttihoidon erityispiirteitä sekä COVID-19-taudin aiheuttamia kudosmuutoksia ja niiden yhteyttä muistisairauksiin. Lisäksi pureudutaan muistisairaan itsemääräämisoikeuteen: kuka siitä päättää ja onko kyse kunnioittamisesta vai rajoittamisesta? Päivän päättää historian ensimmäinen vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo, jonka puheenvuorossa tarkastellaan aihetta yhdenvertaisuus ja muistisairauteen sairastuminen.

Geriatria
Neurologia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Helsinki
75.00€

Pohjanmaan alueen lääkäreille suunnattu erikoistumis-, jatko- ja täydennyskoulutustilaisuus, jossa aiheet keskittyvät liikuntalääketieteeseen, lihavuuden kokonaisvaltaiseen
hoitoon sekä psykiatriaan ja riippuvuussairauksiin.

Fysiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Seinäjoki