Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

120.00€

Sikiön kardiotokografian (sykekäyrän) tulkinta

Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Kipeä olkapää on usein tulosyynä vastaanotolla ja erotusdiagnostiikka koetaan haastavaksi. Mitä suoritetut testit kertovat? Kuka hyötyy fysioterapiasta?

Yleislääketiede
Turku

PSSHP:n järjestämä alueellinen koulutus

Geriatria
Neurologia
Psykiatria
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Kuopio

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat lihavuuteen. Jaksolla käsitellään lihavuuden vaikutusta elimistön toimintaan, lihavuutta yksilön kokemuksena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä lihavuuden hoitomuotoja mukaan lukien elintapamuutoksia ja laihduttamista.

Endokrinologia
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Psykiatria
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Turku
300.00€

Lasten erilaiset murtumahoidot

Anestesiologia ja tehohoito
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastentaudit
Ortopedia ja traumatologia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Helsinki

Seminaarisarjassa perehdytään Suomessa tehtyihin tutkimuksiin, jotka ovat kohdistuneet potilasturvallisuutta vahvistaviin menettelyihin tai vaaratapahtumista ja poikkeamista oppimiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Soveltuu erikoistuvien lääkäreiden, väitöstutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden teoreettisiksi opinnoiksi. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen.

Kirurgia / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Terveydenhuolto (EHL)
Vaasa

Kohderyhmä: Perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, koulu- ja opiskelijater-veydenhuollossa sekä oppilashuollossa nuorten mielenterveysongelmien parissa työskentelevät ammattilaiset. Tavoitteet: Lisätä tietoa nuorten päihdehäiriöiden erityispiirteistä. Osata tunnistaa ja arvioida nuoruusiän päihteiden käyttöä ja liitännäisongelmia. Osata aloittaa oikea-aikainen ja tavoitteellinen päihdehäiriön ja liitännäisongelmien hoito yhdessä nuoren verkostojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötaho-jen kanssa.

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Kuopio
0.00€

Turun yliopiston unitutkimuskeskuksen Uniseminaareissa käsitellään unitutkimusta perustutkimuksesta kliiniseen tutkimukseen ja unilääketieteellisiä kysymyksiä. Koulutus hyväksytään erikseen mainituille erikoisaloille ja unilääketieteen erityispätevyyttä varten.

Anestesiologia ja tehohoito
Psykiatria
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Hampaiston oikomishoito
Yleislääketiede
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Psykiatria / runkokoulutus
Nuorisopsykiatria
Endokrinologia
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Lastentaudit
Lastenpsykiatria
Lastenneurologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen neurofysiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Geriatria
Terveydenhuolto (EHL)
Turku

Luentoja ja harjoittelua

Urologia
Tampere

Luentoja ja hand on -harjoittelua

Urologia
Tampere