Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

Tutkimuksen ABC on Helsingin yliopiston geriatrian, terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen oppialojen yhdessä toteuttama koulutuskokonaisuus, jonka avulla haluamme herättää kiinnostusta ja madaltaa kynnystä tutkimuksen tekemiseen. Jokainen moduuli on kolmen oppitunnin pituinen ja järjestetään kerran vuodessa.

Geriatria
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Neljän webinaarin sarja, joissa käsitellään keskeisiä aiheita silmätautien alalta

Silmätaudit
Turku

Kurssilla opetetaan ja harjoitellaan yläraajojen luunmurtumien röntgenkuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn avulla. Kurssilla annetaan myös vinkkejä poikkeamien tunnistamiseen, lisätietoa tyypillisistä murtumista, vammamekanismeista ja murtumaluokituksista sekä murtuman tunnistamista hankaloittavista seikoista.

Kurssilla keskitytään radiologiseen diagnostiikkaan ja kuvien tulkintaan. Harjoittelu useiden kuvien ja potilastapausten avulla kehittää kykyä tunnistaa erilaiset yleiset ja harvinaisemmat poikkeamat luiden rakenteessa. Kuvien systemaattisen tulkinnan toistuva harjoittelu tuo tulkintaan varmuutta.

Kurssin lopussa on tentti, jonka avulla osaamista voidaan arvioida.

Akuuttilääketiede
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastentaudit
Ortopedia ja traumatologia
Radiologia
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Helsinki
0.00€

The Sleep Medicine Course organized jointly by the Universities of Helsinki and Turku, in co-operation with Nordic experts, will provide overview and practical tools for phycisians, nurses, psychologists and researchers in the field of sleep medicine and sleep research.

The course combines high quality expertises in sleep research (Sleepwell research program at Helsinki University Medical Faculty) and clinical sleep medicine (Sleep and Breathing Centre at the Turku University Hospital). The teachers are internationally recognized experts on their respective fields, and experienced educatiors.The curriculum has been created and evaluated in reference with the recommendations of the EACCME.

Methods: The course is an e-learning course. The lectures will be given once a month on Wednesday at 16.00 – 18.00 h (Finnish time). Time allocated for each presentation is 60 min. Legal aspects included in presentations when applicaple. The lectures will be offered through Zoom-link (please, see below). Registration for the course is not needed.

Further information: No exams. Upon request, you will receive a certificate of attendance in the end of the semester if you have attended the lectures (tiina.harkonen@helsinki.fi). Please rename yourself in Zoom with first name + last name (do not use nickname/user ID/student number/just first name). Possible changes in the curriculum will be informed at https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/sleepwell/sleep-school and at https://www.tyks.fi/tietoa-tyksista/tyksin-organisaatio/huippuosaamisyk…

Anestesiologia ja tehohoito
Endokrinologia
Geriatria
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastenneurologia
Lastentaudit
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Hampaiston oikomishoito
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Kliininen hammashoito / parodontologia
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Turku

Stöd för arbetsförmåga - utbildningen är en del av att stärka kompetensen hos Österbottens välfärdsområdets yrkesverksamma för att främja arbets- och funktionsförmågan på social- och hälsovårdcentralerna. Utbildningsmaterialet har tagits fram av arbetshälsoinstitutet i samarbete med arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.
Työkyvyn tuki -koulutus on osa Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattilaisten osaamisen vahvistamista työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi sote-keskuksissa. Koulutusmateriaali on tuotettu työterveyslaitoksella yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Fysiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Vaasa
0.00€

Tutkijan uran alussa oleville neurologiaan erikoistuville tai neurologeille suunnattu käytännönläheinen kliinisen tutkimuksen koulutus. Koulutuksen painopisteinä ovat tutkimustyön merkitys, verkostojen rakentaminen sekä viestintätaitojen kehittäminen. Koulutukseen osallistujilla on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta esiintymiseen lääketieteellisen viestintään perehtyneeltä kouluttajalta.

Neurologia
Helsinki

Kurssin suorittaminen antaa perustiedot maatalousyrittäjien työterveyshuollosta. Kurssin käytyään osallistuja tuntee maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa maatalousyrittäjien hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita sekä tehdä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja heidän sidosryhmiensä kanssa yrittäjien työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on oppia tunnistamaan yleisimmät työolojen riskit, keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit. Lisäksi perehdytään maatalousyrittäjien lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen erityispiirteisiin ja opitaan ohjaamaan ohjata yrittäjiä heille sopivaan kuntoutukseen.

Työterveyshuolto
Kuopio

Työterveyslääkärin resurssit ja osaaminen eivät yksinään riitä yksilö- eikä työterveysyhteistyössä. Tarvitaan monialaista ja monitieteistä osaamista. Moniammatillinen toiminta vahvistaa hyvää tulosta, ja se luo uutta ymmärrystä ja osaamista osallisille

Työterveyshuolto
Kuopio
0.00€

Työelämätuntemus on yksi viime vuosien voimasanoista - lisääntyvää tietoa ja ymmärrystä kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen repertuaariin. Työelämä muuttuu, joka päivä se on erilainen. Samoin työn merkitys, tekemisen tavat, sen sosiaaliset aspektit ja terveysvaikutukset muuttuvat… vai muuttuvatko? Muutummeko me sen mukana? Voiko työterveyslääkäri toimia ilman työn, työpaikan ja työelämän tuntemusta?

Työterveyshuolto
Kuopio

Vaikutamme aina, kun olemme yhteydessä toisiin. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on vaikuttamista toisiin yhteisten asioiden hoitamiseksi. Niin kansalaisen kuin ammattilaisenkin vaikuttaminen voi olla esimerkiksi suoraa ja usein nopeaakin vaikuttamista toiseen henkilöön tai yhteisöön, tai se voi perustua tätä hitaampaan joukkovoimaan: liikkeen, organisaation, yhdistyksen osana/nimissä tapahtuvaa vaikuttamista kannanottojen, lausuntojen ja edustuksellisen toimielintyöskentelemisen muodossa. Lisäksi vaikutamme yhteiskuntaan hoitamalla hyvin perustyömme: tekemättömän työn kustannukset ja indikaattorit pienenevät, työelämä paranee... - tämä vaikutuskanava on usein vähän näkymätön ja hidas, mutta sitäkin on hyvä ja syytä arvostaa. Jokainen voi joka tapauksessa löytää itselleen parhaiten sopivan kanavan ja tavan vaikuttaa!

Työterveyshuolto
Kuopio