Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Koulutustilaisuudessa perehdytään lonkkamurtumapotilaiden ja muiden iäkkäiden osteoporoottisten murtumapotilaiden monialaiseen -ja ammatilliseen
akuuttihoitoon, kuntoutukseen ja sekundaariprerventioon kansainvälisten ja kotimaisten asiantuntijoiden johdolla.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Endokrinologia
Fysiatria
Geriatria
Kirurgia / runkokoulutus
Ortopedia ja traumatologia
Reumatologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Turku

alueellinen koulutus

Akuuttilääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Yleiskirurgia
Verisuonikirurgia
Urologia
Syöpätaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Neurologia
Neurokirurgia
Nefrologia
Lastentaudit
Anestesiologia ja tehohoito
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen hematologia
Kirurgia / runkokoulutus
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Geriatria
Gastroenterologia
Yleislääketiede
Kuopio

Hands-on - kurssi alle 2 vuotta gynekologiaan erikoistumassa olleille lääkäreille, jotka ovat vielä vasta-alkajia laparoskopiassa. Kurssi sisältää teorialuentoja ja harjoittelua laparoskopiabokseilla ja simulaattoreilla.

Naistentaudit ja synnytykset
Tampere

Koulutus on suunnattu suu- ja leukakirurgiaan ja korva- nenä- ja kurkkutauteihin erikoistuville lääkäreille sekä hammaslääkäreille ja aiheesta muuten kiinnostuneille.

Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Helsinki

Monitieteiset PTH:n tutkimuksen päivät 2022 tarjoaa osallistujille ajankohtaisen kokonaiskuvan PTH:ssa tehtävästä tutkimuksesta Suomessa, mahdollisuuden esitellä omaa tutkimustaan sekä verkostoitua monialaisesti tutkimusta tekeviin ja tutkimuksesta kiinnostuneisiin kollegoihin.

Geriatria
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Terveydenhuolto (EHL)
Helsinki

Hands-on - kurssi hieman pidempään gynekologiaan erikoistumassa olleille lääkäreille, jotka haluavat harjoittaa laparoskooppista leikkaustekniikkaa ja ompelua.

Naistentaudit ja synnytykset
Tampere

Luentosarja käsittelee tavallisia nuorten mielenterveyden häiriöitä sisältäen myös potilastapauksia. Tavoitteena on antaa työkaluja nuorten kanssa työtä tekevien lääkäreiden kliiniseen työhön.

Lastenpsykiatria
Psykiatria
Yleislääketiede
Pori

Symposiumin fokuksena inflammaatio ja malignisoituminen kurkunpäässä

Foniatria
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Helsinki

Koulutuksen tavoitteena on tunnistaa alaraajahaavan syntymiseen vaikuttavat tekijät ja varmistaa alaraajapotilaan hoitopolun mukainen moniammatillinen hoito laadukkaasti ja yhteneväisesti dokumentoiden sekä varmistaa riittävä tietotaidollinen osaaminen laadukkaan potilashoidon, ohjauksen ja potilasturvallisuuden edis-tämiseksi.

Endokrinologia
Ihotaudit ja allergologia
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Yleislääketiede
Jyväskylä
300.00€

Suomen synnytyslääkäreiden ja perinatologikoulutuksessa olevien erikoislääkäreiden koulutustilaisuus

Naistentaudit ja synnytykset
Porvoo